ΒΙΟΚΥΤ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.
Σχηματάρι Βοιωτίας
Τ.Κ 32009 Θέση Ράχη
Τηλ: +30 22620 57906
Φαξ: +30 22620 57907
 
Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος
12ΧΛΜ Ε.Ο Θεσ. Εδέσσης
Τ.Κ 57008 Διαβατά Θεσσαλονίκης
Τηλ: +30 2310 710114
Φαξ: +30 2310 710115