Ευκαιρίες καριέρας

Η θέση αυτή αναφέρεται στον Υπεύθυνο Συντήρησης του Εργοστασίου

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Τουλάχιστον 7ετής εμπειρία σε βιομηχανική επιχείρηση
  • Άπταιστα Αγγλικά
  • Άριστη γνώση Microsoft Office, Outlook, Internet

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Ικανοποιητικές αποδοχές και άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
  • Συνεχή εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να γίνετε κι εσείς μέλος της οικογένειας της ΒΙΟΚΥΤ παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο recruitment@dunapack-viokyt.gr. Θα προτιμηθούν βιογραφικά από την ευρύτερη περιοχή.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

March 22, 2017

Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός